Bernd Westphal am Infostand an der Jakobikirche

An folgendene Terminen ist der Bundstagskandidat am Infostand persönlich zu sprechen:

  • 09.09. – Montag von 12 – 18 Uhr
  • 10.09. – Dienstag von 15.45 – 17 Uhr
  • 13.09. – Freitag von 11 – 16 Uhr
  • 16.09. – Montag von 14 – 18 Uhr
  • 17.09. – Dienstag von 14 – 18 Uhr
  • 19.09. – Donnerstag von 14 – 18 Uhr
  • 20.09. – Freitag von 13 – 14.30 Uhr
  • 21.09. Samstag von 10 – 17 Uhr